Klub chovatelů NKO

 
 

Klub chovatelů NKO »

 

Chov »  Informace pro chovatele »

 
 

Archiv - Zrušení chovatelského řádu a nové předpisy ČMKU

autor: Josef Novák datum zveřejnění: 19.1.2006

 

Vážení chovatelé a přátelé německého krátkosrstého ohaře, v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, skončila platnost stávajících klubových chovatelských řádů ke dni 1. 3. 2006. K tomuto datu končí platnost Chovatelského řádu ČMKU a Chovatelského a zápisního řádu pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha.

 

Nově byl schválen rozhodnutím Ústřední komise pro ochranu zvířat dne 23.2.2006 „Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU“. Tento řád se vztahuje na všechny členské subjekty ČMKU.

Ostatní chovatelská specifika jsou uvedena v „Zápisním řádu ČMKU“, schváleném předsednictvem ČMKU dne
19. 1 .2006.

Výbor KCHNKO Praha se na svém jednání problematikou výše uvedených řádů zabýval a rozhodl o vypracování vlastních řádů, které odpovídají podmínkám plemene německého krátkosrstého ohaře.

Řád ochrany psů při chovu, vypracovaný pro náš klub musí být v souladu se schváleným řádem ochrany psů při chovu ČMKU. To znamená, že řád nemůže stanovit pro chov psů mírnější podmínky než jsou stanoveny v řádu psů při chovu ČMKU, řád může ale stanovit podmínky přísnější a podmínky odpovídající konkrétním podmínkám a odlišnostem daného plemene psů. Tento řád podléhá schválení Ústřední komise pro ochranu zvířat.

Ostatní chovatelská specifika mohou kluby začlenit do svých zápisních řádů. Zápisní řády nepodléhají schválení Ústřední komise pro ochranu zvířat.

Oba výše uvedené řády ČMKU jsou pro náš klub závazné a musíme se jimi do doby vypracování a schválení vlastních řádů řídit. Doporučujeme je pečlivě prostudovat a upozorňujeme na zásadní změny:
a) Výběr do chovu může být proveden nejdříve ve věku od 12 měsíců
b) Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů

Tyto řády a další směrnice ČMKU najdete ve Zpravodaji 1/2006 nebo na našich internetových stránkách v sekci KCHNKO - Chov.

1) Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU
2) Zápisní řád ČMKU
3) Směrnice pro registraci chovatelských stanic
4) Směrnice pro označování štěňat narozených v České republice
5) Směrnice pro vydávání tetovacích
a zápisových čísel
6) Směrnice pro zápis do průkazu původu
7) Směrnice k vystavování exportních průkazů původu

 

 
 
© 2009-2024 Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů ČR, z.s.
 
Loading