Klub chovatelů NKO

 
 

Klub chovatelů NKO »

 

Klub »  Dokumenty, přihlášky »

 
 

Klubové platby

členství, platby za vystavení doporučení ke krytí, za sedmé a další štěně

 

Platba členského příspěvku a ostatní platby klubu

1.    Řádný členský příspěvek na rok činí 500 Kč, u členů nad 70 let věku 200 Kč, zahraniční členové 25 €, jako variabilní symbol uveďte číslo Vašeho členského průkazu. Zápisné nového člena činí 50 Kč. Řádné členské příspěvky se hradí do 31. března běžného roku, noví členové hradí příspěvek současně s žádostí o členství.

2.     Poplatek za vystavení doporučení ke krytí činí 200 Kč . Majitel feny platí krajskému poradci chovu. Pokud se jedná o zahraniční krytí žádá majitel feny vystavení krycího listu u hlavního poradce chovu a taktéž provádí platbu hlavnímu poradci.

3.   Poplatek za uchovnění psa je 200,- Kč.  Platí se na účet klubu pří zařazení psa do chovu.

4.   Poplatek za uchovnění feny bez vystavení doporučení ke krytí činí 200,- Kč. Majitel feny platí krajskému poradci chovu. 

5.     Poplatek 500,-Kč za každé ponechané nadpočetné štěně , tj. za každé sedmé a další odchované štěně, variabilní symbol je v tomto případě tetovací číslo feny.

latí 

Platby je možné učinit těmito způsoby:

Bankovním převodem na účet vedený u Poštovní spořitelny, číslo účtu 185368601/0300; jako variabilní symbol uveďte číslo Vašeho členského průkazu. Variabilní symbol slouží k identifikaci platby, bez jeho uvedení nelze platbu přiřadit! Konstantní symbol je 0308.

Složenkou na adresu ekonomky klubu: Mgr. Eva Illová, Mohelno 514, 675 75 Mohelno.

V hotovosti
ekonomům poboček na členských schůzích, eventuálně ekonomce klubu.

 

Platby zde (360 kB)
 
 
© 2009-2024 Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů ČR, z.s.
 
Loading