Klub chovatelů NKO

 
 

Klub chovatelů NKO »

 

Klub »  Dokumenty, přihlášky »

 
 

Statut poradce chovu

projednáno a schváleno na konferenci KCHNKO

 

1. Poradce chovu pro plemeno NKO navrhuje pobočka KCHNKO, potvrzuje hlavní poradce chovu a schvaluje výbor chovatelského klubu.

2. Do funkce poradce chovu může být navržen pouze člen KCHNKO, který má pro tuto funkci morální a odborné předpoklady. Vyžaduje se chovatelská praxe, znalost standardu NKO a doporučuje se být čekatelem nebo rozhodčím z exteriéru pro plemeno NKO.

3. Na požádání chovatelů vystavuje doporučení ke krytí ve své pobočce. Řídí se platnými stanovami, chovatelským a zápisním řádem, tímto statutem a směrnicí pro poradce chovu.

4. Vede evidenci chovných fen ve své pobočce.

5. Zajišťuje pro plemeno NKO výběr do chovu a to psů i fen na výstavách pořádaných v jeho pobočce.

6. Je členem chovatelské rady KCHNKO. Úzce spolupracuje s hlavním poradcem chovu a zúčastňuje se jednání chovatelské rady. K určenému datu předkládá hlavnímu poradci chovu písemnou zprávu o stavu chovu v jeho pobočce. Zařazení chovných psů do chovu (včetně importu) musí projednat chovatelská rada.

7. Dodržuje zásady liniové plemenitby a v praxi aplikuje nově zavedené úpravy na úseku chovu.

8. Při vystavení doporučení ke krytí feny se snaží, aby u budoucího vrhu bylo zachováno spojení nejméně na tři volné generace. Ve výjimečných případech může doporučit spojení na dvě volné generace.

9. Nalezne-li poradce chovu mezi předky chovné feny některého příslušníka z linií početně málo zastoupených, napíše v doporučení ke krytí chovného psa z této linie, podle možnosti všechny tři doporučené psy.

10. Je odsouhlaseno, že lze chovat i na meziliniové plemenitbě. Jedinec, který vznikl meziliniovou plemenitbou se při další plemenitbě převážně vrátí na genealogickou linii své matky. Pro vzájemné využívání meziliniové plemenitby je doporučováno:

III. - I., XI.

IV. - I.

VI. - I., II.

VII. - II., VIII., IX.

VIII. - II., III., IX.

IX. - I., II., III.

XI. - I., VI.

Při použití chovného psa jiné genealogické linie se snažte vždy najít společného předka, třeba ve čtvrté, nebo i dalších generacích.

11. Při vystavení doporučení ke krytí uvádějte:

a) Na každém doporučení ke krytí uvádějte termínově od kdy do kdy doporučení platí.

b) U náhradního krytí uvádějte „Náhradní krytí“ a pište pouze psa, kterým má být fena náhradně kryta.

c) Před jménem chovného psa uvádějte jeho číslo.

d) Za jméno chovného psa uvádějte g. l.

e) Za jméno chovné feny uvádějte zařazení do g. l.

f) Za jméno chovné feny

- otec matky

- otec báby

- otec prabáby - uvádějte vždy g. l.

g) V průkazu původu (kopii) feny vyznačte ve čtvrté generaci předků i u fen, do které g. l. jedinec patří.

h) Při vystavení doporučení ke krytí přikládáte chovateli tiskopis „Přihláška k zápisu štěňat OK 1“ a hlášenku vrhu, kterou chovatel poradci chovu vrací v určeném termínu zpět.

 

 
 
© 2009-2024 Klub chovatelů německých krátkosrstých ohařů ČR, z.s.
 
Loading